30.09. 18:00 - Milan Paľa a Ladislav Fančovič - ZUŠ P.M.Bohúňa

30.09. 18:00 - Milan Paľa a Ladislav Fančovič - ZUŠ P.M.Bohúňa

Program koncertu:

 

Dmitri Šostakovič (1906 – 1975)

Sonáta pre husle a klavír Op. 134 (1968)

1. Andante

2. Allegretto

3. Largo. Andante. Largo

 

Béla Bartók (1881 – 1945)

Sonáta pre husle a klavír č. 2 Sz. 76 (1922)

1. Molto moderato

2. Allegretto

 

mojakultura.sk/septembrove-turne-s-huslovymi-sonatami-sostakovica-a-bartoka/